Lobbyreg.no

Vi jobber for å få plass et felles lobbyregister for alle partier som ønsker delta. Prosjektet er startet av Venstre og Venstrekoderne.

Målet er å demonstrere at det er praktisk mulig å innføre et lobbyregister også for større partigrupper. Honnør til Rødt og MDG som har enkle Google sheet-baserte lobbyregistre på sine nettsider.

Ønsker du hjelpe til? Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på daniel.jackson@venstre.no - du er velkommen uavhengig av partibakgrunn.

Koden vil lanseres som åpen og fri kildekode under AGPL og være tilgjengelig for alle som ønsker forbedre, videreutvikle, eller sette opp sin egen versjon under samme vilkår.

Se mer om prosjektet og screenshots på Github.

Hjelp søkes

Har du erfaring med å koble seg på, autentisere, og hente ut kalender-events fra en on-prem exchange server?

@stortinget.no er self-hosted, og ikke mulig å nå via Microsoft Graph API. Så vidt vi kan se kan det være vi kan koble oss på via EWS. Har du erfaring med dette, så kontakt daniel.jackson@venstre.no!

Sist oppdatert desember 2022

Status

Vi jobber for å få tillatelse fra Stortingets IT-administrasjon til å koble oss på stortingrepresentanters kalendre (Microsoft Graph API) for å gjøre det enkelt å importere møter inn i lobbyregisteret.

Vi ser ut til å få den tillatelsen vi trenger, men må avklare personvern først. Vi har fått våre jurister til å se på det, og mener det skal være enkelt.

Sist oppdatert desember 2022